δασικά θέματα

Εν όψει της ανάρτησης των δασικών χαρτών απο το ΥΠΕΚΑ, όσοι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δασικότητας, θα πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούν για τις ενστάσεις που θα υποβάλλουν, με την σύνταξη μελέτης φωτοερμηνείας. Από τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους στη Διεύθυνση Δασών εντός 45 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών φωτοερμηνείας και την υποβολή αντιρρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:Συλλογή στοιχείων (Εθνικό Κτηματολόγιο, συμβόλαια, τοπογραφικά κλπ)

Καθορισμός του προβλήματος με βάση τα στοιχεία του οικείου δασαρχείου και τη σύνταξη προμελέτης

Σύνταξη διαγραμμάτων φωτοερμηνείας με αεροφωτογραφίες του 1938, του 1945, του 1960 και του 2010 και τεχνικής έκθεσης

Συμπλήρωση εντύπου αντιρρήσεων και υποβολή αντίρρησης όταν αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες