βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος

Στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού:


Κατα τη διάρκεια του χειμώνα:

Η εξασφάλιση ηλιασμού, η προστασία από τους δυνατούς ανέμους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας

Κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού:

Η εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων, η προστασία από τον ήλιο και η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας

Μέσα επίτευξης του βιοκλιματικού σχεδιασμού:


Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης (τοίχος trombe, ηλιακός χώρος – θερμοκήπιο, διατάξεις άμεσου κέρδους – ανοίγματα με τζάμι)

Παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού (καμινάδα αερισμού, ηλιακή καμινάδα, διαμπερής αερισμός, σκίαστρα, πράσινες στέγες)

Ενεργητικά συστήματα θέρμανσης (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά στοιχεία)

Συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού