εθνικό κτηματολόγιο

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για την Εύβοια. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο νομό καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων έληξε στις 29-11-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Παρ' όλα αυτά δεν θα υπάρξει επιβολή προστίμων για δηλώσεις έως 31-12-2019. (κλικ εδώ)

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου και την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ για Συχνές Ερωτήσεις.