άδειες εγκατάστασης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων

Αρμόδιοι για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, είναι οι Δήμοι στους οποίους υπάγεται το ακίνητο που μας ενδιαφέρει. Η διαδικασία μπορεί να είναι από πολύ απλή έως αρκετά σύνθετη, ανάλογα με την κατηγορία του καταστήματος και διάφορες κατα περίπτωση ιδιαιτερότητες.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα την διερεύνηση για το αν επιτρέπεται η ίδρυση του καταστήματος στο συγκεκριμένο χώρο, την συλλογή εγγράφων, δικαιολογητικών, εγκρίσεων, παραβόλων κλπ και τέλος την κατάθεση των δικαιολογητικών προέγκρισης και εν συνεχεία την έκδοση έγκρισης της άδειας λειτουργίας.