τοπογραφικές εργασίες

Το τοπογραφικό (τοπογραφική μελέτη/αποτύπωση) είναι ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνει με ακρίβεια τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τόπου όπως μια απλή ιδιοκτησία (οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ) ή ακόμα και μια ολόκληρη πολεοδομική ενότητα (οικισμός, τμήμα σχεδίου πόλεως κλπ).

Το τοπογραφικό είναι απαραίτητο για:

  • Έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας)
  • Καθορισμός ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
  • Σύνταξη πράξης ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων
  • Αγοραπωλησία ακινήτου/μεταβίβαση ακινήτου
  • Αμφισβήτηση ορίων
  • Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας, δάσους, αρχαιολογικής τοποθεσίας

Με σύγχρονο εξοπλισμό και εμπειρία πεδίου αναλαμβάνουμε κάθε είδους τοπογραφική εργασία όπως αποτύπωση ιδιοκτησιών (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, δασικές εκτάσεις κλπ), κτιρίων και εγκαταστάσεων (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες κλπ), χαράξεις (ορίων, κατασκευών κλπ) καθώς και κάθε τοπογραφική εφαρμογή.