βεβαιώσεις μηχανικού

βεβαίωση μη αυθαιρεσιών

Για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ακινήτου απαιτείται αυτοψία μηχανικού, ο οποίος θα εξακριβώσει αν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας συμπίπτουν με την υπάρχουσα κατάσταση του εν λόγω ακινήτου.

βεβαίωση αδόμητου οικοπέδου

Για μεταβίβαση οικοπέδου είναι απαραίτητη η έγγραφη βεβαίωση αδόμητου οικοπέδου, η οποία εκδίδεται κατόπιν αυτοψίας μηχανικού στο οικόπεδο. Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας κατασκευής σε αυτό θα πρέπει να να τακτοποιηθεί ή να αφαιρεθεί ωστέ να μεταβιβαστεί το οικόπεδο.

βεβαίωση παλαιότητας κατασκευής

Η απόδειξη παλαιότητας κατασκευής, γίνεται με μελέτη αεροφωτογραφιών της εν λόγω περιοχής και συντάσσεται ανάλογη φωτοερμηνεία συνοδευόμενη απο τεχνική έκθεση.

έγκριση αρχαιολογίας

Για την έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας) και κάθε οικοδομικής δραστηριότητας σε περιοχές ελεγχόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού (το σύνολο των εντός/εκτός σχεδίου, οικισμών κλπ περιοχών της Νότιας Εύβοιας) απαιτείται έγκριση απο την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου

Για την έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας) και κάθε οικοδομικής ή άλλης δραστηριότητας σε περιοχές εκτός σχεδίου είναι απαραίτητη η πράξη χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου απο το αρμόδιο Δασαρχείο.

βεβαιώσεις άλλων υπηρεσιών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση και συλλογή των απαραίτητων κατα περίπτωση βεβαιώσεων και εγκρίσεων απο τις κάθε φορα αρμόδιες υπηρεσίες όπως Δήμοι, π. Νομαρχίες, υπουργεία κλπ.